Миш Маш

Изложба

Настоящата изложба представя реконструкция на 17 граждански и военни средновековни костюми, създадени от Сдружение “Чигот” в периода 2005-2009 година.

Те са резултат от множество изследвания върху научни трудове, артефакти, запазени стенописи, консултации с различни експерти и експерименти на създателите на костюмите.

Част от експонатите са изключително точни копия на конкретни стенописни изображения, шити са ръчно като са използвани материали, характерни за епохата. Някои от облеклата в изложбата са създадени с чисто практическа цел за участие в средновековни лагери и възстановки и са ползвани различни източници.

Трети са изработени като експеримент с цел изучаване на особеностите при конструирането и пригодността за носене на облеклата от съвременния човек.

Експозицията е уникална по своето съдържание и представя оригинален подход към една изключително интересна област - средновековния български костюм.

Създадена от ентусиасти, начело с Калина Атанасова , магистър по Изобразително изкуство, на базата на сериозни научни проучвания, изложбата „Исторически средновековен костюм” е принос към задълбоченото и всестранно познание за тази епоха.

За създаването и съдържанието на изложбата

При реконструкцията на костюмите са проучени множество литературни научни източници. Използвани са запазени стенописни изображения в църкви и манастири от периода 12-15 век (Земенски манастир, църквите „Св. Никола” в Калотина и „Св. Архангели” в Костур – в днешна Гърция; намиращите се на територията на днешна Сърбия църкви „Св. Богородица” в с. Долна Каменица, „Св. Никола” в с. Станичене, както и изключително интересните стенописи от т.нар. Хрельова кула в Рилския манастир и от Боянската църква)

Представени са женски и мъжки костюми – ктиторски, на млада гражданка, на танцьор, на тръбач, сборно снаряжение и въоръжение на средновековни български войни и др.

Изключително прецизни реплики сред показаните експонати са: червена кадифена рокля с шапка и копринен шлейф (ръчно изработени и бродирани); рокля от червено и синьо кадифе, която е създадена въз основа на единствен по рода си запазен стенопис от църквата „Св. Богородица” в с. Долна Каменица, както и мъжкият син кадифен костюм.

Цялата изложба може да видите в секция Дейности/Исторически реконструкции