Грамота от Пето национално младежко изложение 2008 г.