Благодарствен адрес от ОУ „Капитан Петко Войвода” до сдружение „Чигот” за провеждане на лекция: „Историята на живо в училище” през март 2011 г.