Благодарствено писмо на учениците от НУ „В.Левски” към сдружение „Чигот” за провеждане на лекция: „Историята на живо в училище” през февруари 2011 г.