Благодарствен адрес от варненските рицари тамплиери, относно историческите проучвания, които сдружение „Чигот” направи по проект за реализиране на средновековна ковачница през 2010 г.