Грамота от Шесто национално младежко изложение 2009